งานดีไซน์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหน ที่จะเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

งานดีไซน์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหน ที่จะเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันโลกของเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด จากการศึกษาทดลอง และประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงทำให้มีสิ่งของต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถรักษาสุขภาพได้ดีขึ้น เมื่อแทบกับเทคโนโลยีสมัยก่อน และก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนา และคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่มีอายุสูงวัยได้ใช้งาน

ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะทำหน้าที่ค่อยช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง แต่สำหรับในส่วนของบรรจุภัณฑ์ก็มีการพัฒนา และนำเอาการดีไซน์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการออกแบบเพื่อกลุ่มคนผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยตัวคนเดียว อย่างเช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถระบุคุณสมบัติได้ ฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ

งานดีไซน์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหน ที่จะเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ 1

1. บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา และสามารถเปิด-ปิดการใช้งานได้ง่าย

หนึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนั้นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องคำนึงถึงเลยก็คือ น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องไม่หนักจนเกินไปเพื่อผู้สูงอายุสามารถถือได้ด้วยมือข้างเดียว เนื่องจากบางท่านอาจจะต้องใช้มืออีกข้างจับไม้เท้าไปด้วย และบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการออกแบบให้สามารถเปิด-ปิดบรรจุภัณฑ์ให้ได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงการปิดผนึกด้วยฝาแบบหมุน เพราะผู้สูงอายุจะต้องใช้แรงในการเปิด ฉะนั้นแล้วทั้งน้ำหนัก และการเปิด-ปิด จะต้องออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

งานดีไซน์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหน ที่จะเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ 2

2. ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะที่สามารถจับ หรือถือได้สะดวก

นอกจากน้ำหนักที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ในการออกแบบแล้วยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญพอๆ กัน คือการดีไซน์ให้บรรจุภัณฑ์สามารถถือ หรือจับให้ถนัดมือ หรือถือได้สะดวกสบาย นั่นเอง เพราะส่วนมากผู้สูงอายุแรงในการจับจะลงน้อยลงไปมาก เพราะฉะนั้นแล้วบรรจุภัณฑ์จะต้องมีดีไซน์ที่รองรับกับรูปทรงของมือ ให้สามารถถือได้อย่างถนัด เพื่อลดปัญหาการตกหล่น ซึ่งการดีไซน์ก็อาจจะทำให้บรรจุภัณฑ์มีความโค้ง กลม หรือปรับให้เข้ากับองศาของมือ และนิ้ว

งานดีไซน์บรรจุภัณฑ์ประเภทไหน ที่จะเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ 3

3. ดีไซน์ให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาอยู่ได้นานมากขึ้น

การออกแบบ ดีไซน์ให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษา หรือสามารถยืดอายุของการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย เพราะในปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุมีมากขึ้นตามช่วงอายุ นั่นก็หมายความว่ากลุ่มอายุเหล่านี้ก็จะต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น เพราะอย่างนี้การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาสินค้า ผลิตภัณฑ์เอาไว้ให้นานมากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้สูงอายุ

สั่งผลิตงาน กล่องแพคเกจจิ้งดีๆ เพื่อผู้สูงวัยได้ที่นี่