เงื่อนไขการให้บริการ

( โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนสั่งผลิต )

  1. ผลิตประมาณ 1 – 3 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน คิวงาน
  2. ลูกค้าต้องมีไฟล์ .AI .EPS .PSD .PDF ส่งมาให้โรงงานผลิต
  3. กระดาษอาร์ตนำเข้าอย่างดี หนา 260 แกรม เงา/ด้าน เคลือบ PVC ฟู้ดเกรด
  4. ราคาออกแบบเริ่มที่ 300 – 3,000 บาท สั่ง 300 ใบขึ้นไป ออกแบบฟรี
  5. ยอดชำระมากกว่า 10,000 บาท ชำระมัดจำเพียง 70 % และชำระส่วนที่เหลือในวันนัดส่งมอบสินค้า
  6. ยอดเงินน้อยกว่า 10,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
  7. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

การสั่งผลิตทุกครั้ง ถ้าลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนขนาดกล่องหรือสเปคกล่อง ต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

อ่านเงื่อนไขการบริการ อย่างละเอียดก่อนเริ่มงาน คลิกเลย
อ่านเงื่อนไขการรับประกัน อย่างละเอียด คลิกเลย