องค์ประกอบสำคัญบนแพคเกจจิ้ง สำคัญอย่างไรกับการออกแบบ

องค์ประกอบสำคัญบนแพคเกจจิ้ง สำคัญอย่างไรกับการออกแบบ ?

แพคเกจจิ้งเปรียบเสมอการโปรโมท หรือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกับผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้วหน้าที่หลักๆ ของแพคเกจจิ้งจะเป็นเหมือนวัสดุที่ค่อยปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย และแพคเกจจิ้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นได้ดีอีกด้วย ซึ่งการที่จะทำให้แพคเกจจิ้งเกิดความน่าสนใจแก่ผู้บริโภคได้นั้นจะต้องมีการออกแบบ ดีไซน์ที่ทำให้แพคเกจดูแปลกตาหรือดูน่าสนใจจากผู้บริโภคนั่นเอง อย่างเช่น ดีไซน์โดยใช้โทนสีที่ฉูดฉาดเพื่อดึงดูดสายตาหรือใช้การดีไซน์แพคเกจให้ดูแปลกเพื่อเป็นจุดสนใจ

ซึ่งอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้สำหรับในส่วนของการออกแบบ ดีไซน์ก็คือ การวางตำแหน่งของตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อสินค้า หรือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่ต้องทราบ ฉะนั้นแล้วจุดเหล่าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับงานออกแบบแพคเกจจิ้ง 

ข้อความ หรือจุดสำคัญที่ต้องเน้นสำหรับแพคเกจจิ้งมีตรงไหนบ้าง และสำคัญอย่างไร

องค์ประกอบสำคัญบนแพคเกจจิ้ง สำคัญอย่างไรกับการออกแบบ ?

1. ชื่อแบรนด์ สินค้า หรือโลโก้

แน่นอนว่าการที่จะออกแบบแพคเกจจิ้งขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นจะต้องทำให้ผู้บริโภคที่หยิบจับสินค้าสามารถรับรู้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นของแบรนด์อะไร ชื่อสินค้า หรือผลิตมาจากบริษัทไหน ยังรวมไปถึงโลโก้ตราสินค้าที่จะต้องบอกให้ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นสิ่งแรกๆ ที่ผู้บริโภคจะมองเห็นก่อน ดังนั้นแล้วเราควรใส่ชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า หรือโลโก้ให้ดูเด่นชัด และเป็นที่สะดุดตามากที่สุด

องค์ประกอบสำคัญบนแพคเกจจิ้ง สำคัญอย่างไรกับการออกแบบ ?

2. รูปภาพที่ใช้ประกอบในการออกแบบ เพื่อเป็นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

นอกจาก ชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า หรือโลโก้ แล้วอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้บริโภคได้ดีนั้นก็คือ รูปภาพที่นำมาประกอบอยู่บนแพคเกจจิ้ง ซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องสื่อให้ชัดเจน และต้องสามารถอธิบายได้ทันทีเลยว่าสินค้าที่อยู่ภายในแพคเกจนั้นคืออะไร และสามารถนำไปใช้งานได้ในลักษณะใดบ้าง ซึ่งรูปภาพนั้นก็ยังช่วยเพิ่มให้แพคเกจจิ้งมีความน่าสนใจ หรือเพิ่มความสวยงามให้กับแพคเกจได้ดีอีกด้วย

องค์ประกอบสำคัญบนแพคเกจจิ้ง สำคัญอย่างไรกับการออกแบบ ?

3. ข้อมูล วิธีการใช้ วันหมดอายุ ข้อห้าม ข้อควรระวัง วัสดุ ส่วนผสมที่นำมาประกอบ หรือวันหมดอายุ

การออกแบบแพคเกจจิ้งในแต่ละชิ้นนั้นนอกจากจะต้องทำให้ดีไซน์ออกมาสวยงาม น่าชมแล้ว การออกแบบแพคเกจจิ้งนั้นจะต้องมีในส่วนของข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องทราบ โดยทั่วไปแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องใส่เข้าไปบนแพคเกจจิ้งในสินค้า ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอยู่แล้วนั่นเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มีแบ่งออกแบบ วิธีการใช้ ข้อห้ามสำหรับการใช้งาน หรือห้ามใช้ในผู้บริโภคช่วงอายุใด ส่วนประกอบวัสดุส่วนผสมที่นำมาใช้มีอะไรบ้าง หรือวันผลิตและวันหมดอายุ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่จะขาดไปไม่เลยสำหรับข้อมูลที่แพคเกจจิ้งจะต้องมี

สนใจงานออกแบบหรือเยี่ยมชมสินค้า เพียง คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย