วัสดุที่ใช้ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง?

  • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
  • กระดาษคราฟท์ สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่อยากทำเป็นแนววินเทจ