การจัดส่งกล่องบรรจุภัณฑ์มีวิธีการใดบ้าง?

การจัดส่งด้วยบริษัทขนส่ง: บริษัทขนส่งเป็นอีกทางเลือกที่สามารถจัดส่งกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ โดยบริษัทขนส่งจะมีบริการต่างๆ เช่น การจัดส่งในเวลาที่กำหนด การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง