บทความพิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้าอย่างไรให้มีลักษณะที่ดี

พิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้าอย่างไรให้มีลักษณะที่ดี

พิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้า นั้นมีประโยชน์ต่อสินค้ามากเพราะว่าขั้นตอนแรกที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าต้องดูฉลากสินค้าเป็นอันดับแรกและฉลากสินค้า บอกประโยชน์และคำเตือนของสินค้านั้นๆ ถ้าหากพิมพ์โลโก้สินค้าหรือฉลากสินค้าให้สวยงามก็มีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้น การที่จะทำให้สินค้าดูหรูหราและดูดีมีราคา เราต้องรู้จักประเภทและชนิดและความหมายก่อน ซึ่งโลโก้และฉลากสินค้านั้นสามารถจำแนก 3 ประเภท คือ

1.brand label : เป็นส่วนของฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์

2.grade label : เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดคุณภาพสินค้า

3.descriptive : เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่วนผสม, ข้อควรระวังและชื่อผู้ผลิต,วันที่ผลิต

ความหมายของพิมพ์โลโก้สินค้าและฉลากสินค้า

1.ฉลากสินค้า (Logo) หมายถึง  ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือหลายๆสิ่งรวมกันเพื่อระบุให้ความเห็นแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากแต่ละผู้ผลิตหรือผู้ขาย

2. ชื่อยี่ห้อ (brand name) หมายถึง ส่วนของฉลากสินค้าที่สามารถอ่านออกเสียงได้

3. เครื่องหมายยี่ห้อ (brand mark)  หมายถึง ส่วนหนึ่งของฉลากสินค้าที่มีลักษณะเจาะจงอาจเป็นสัญลักษณ์ รูปแบบสี ลักษณะและขนาดของตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและไม่สามารถออกเสียงได้

4.เครื่องหมายการค้า (trade mark) หมายถึง ส่วนหนึ่งของฉลากสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองกฎหมายให้กับ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ หมายรวมได้ทั้งส่วนของฉลากสินค้าที่ออกเสียงได้และออกเสียงไม่ได้

5. ลิขสิทธิ์ (copy right) หมายถึง สิทธิที่จะได้ด้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือเอาได้และกฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว 

ชนิดของฉลากสินค้า

แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ…

1.ฉลากสินค้าของผู้ผลิต (Manufacture brand) หมายถึง ฉลากสินค้าที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นและกระจายผลิตภัณฑ์ออกขายในตลาดทั่วไปจึงอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  National brand

2. ฉลากสินค้าของพ่อค้าคนกลาง (Middleman brand) เป็นฉลากสินค้าที่ผู้ขายหรือผู้สั่งซื้อ / ว่าจ้างผู้ผลิตให้ผลิตให้แล้ว ผู้ขายจึงมากำหนดฉลากสินค้าเป็นของตนเองเพื่อขาย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าPrivate brand

3. Incomes brad  หมายถึง  ฉลากสินค้าที่มีชื่อเสียงติดตลาดแล้ว  ผู้ขายที่ต้องการยี่ห้อนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ ของตนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อฉลากสินค้าเสียก่อน

จากเนื้อหาดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่าการพิมพ์โลโก้หรือฉลากสินค้นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้

1. ง่ายต่อการออกเสียง และจำได้

2. ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขาย

3. มีความหมายดี

4. สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์

5. เมื่อต้องการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เข้ามาในสายผลิตภัณฑ์เดิมก็สามารถเพิ่มเติมจากยี่ห้อเดิมได้ง่าย

6. สามารถนำไปจดทะเบียนคุ้มครองการลอกเลียนแบบได้

7. มีความเป็นสากล พร้อมที่จะขยายตลาด

ที่อยู่ : 103/10 ซ.บางแค 12 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
โทร : 088-637-1444,093-551-9233

Packingdesigns.com
โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม
ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม จำนวนน้อย คุณภาพสูง ผลิตจำนวนน้อย
รับทำ สติ๊กเกอร์กันปลอม โฮโลแกรม กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องทรงกระบอก
ขั้นต่ำ 1,000 ดวง และยังผลิตงาน อาทิ เช่น กล่องสบู่ กล่องครีม Packaging กล่องหุ้มจั่วปัง ถุงกระดาษ ใบปลิว โปสการ์ดการ์ดแต่งงาน สายคาด กระดาษ ตู้ป้ายไฟ ป้ายธงญี่ปุ่น มีบริการออกแบบ จัดส่งทั่วประเทศ

Packingdesigns.com - พิมพ์โลโก้สินค้า และฉลากสินค้าอย่างไรให้มีลักษณะที่ดี © 2018 Packingdesigns.com All Rights Reserved