ธุรกิจโรงพิมพ์จะต้องเสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจโรงพิมพ์จะต้องเสียภาษีอย่างไร

เมื่อพูดถึงภาษี ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆ บริษัทและหลายๆ คนนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายกันสักเท่าไรนะครับ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ การเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่ โดยเฉพาะธุรกิจโรงพิมพ์

         ธุรกิจโรงพิมพ์ ก็เป็นสิ่งที่มักจะสร้างความหนักใจเป็นอย่างมาก เพราะในความวุ่นวาย ความยุ่งยากในการจัดทำบัญชี นั้น มันก็เป็นสิ่งที่ยากมาก เลยทำให้ส่วนใหญ่หลายๆ ผู้ประกอบการก็มักจะเลือกบริษัทบัญชีและภาษีเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชน

ฉะนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเราจะต้องเสียภาษี ถ้าเราเสียภาษีอย่างถูกต้องก็ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าหากเราหลีกเลี่ยงภาษีนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าธุรกิจโรงพิมพ์นั้นจะต้องเสียภาษีอย่างไร แล้วมีภาษีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย

2 รูปแบบการเสียภาษี

1.ภาษีทางตรง สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์นั้นการเสียภาษีในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นภาษีที่เราไม่สามารถผลักภาระให้กับคนอื่นได้ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะต้องมีการจัดเก็บอยู่ที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน แต่ทางรัฐบาลก็มีการให้ลดหย่อนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนะครับ ตามปกติแล้วก็จะต้องเสียภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีของธุรกิจคือ 1 ปี

2.ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่ทางผู้ประกอบการนั้นก็สามารถที่จะผลักภาระให้กับผู้บริโภคได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ก็จะเป็นภาษีที่เราเก็บเพิ่มจากสินค้าชนิดต่างๆ จากผู้บริโภค ถ้าหากเราลองสังเกตดีๆ นะครับการจัดทำเอกสารทางการพิมพ์ตามโรงพิมพ์ต่างๆ นั้นก็มักจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย เช่น เราอาจจะซื้อของ 100 บาท

แต่ในช่องภาษีเราก็อาจจะโดนเรียกเก็บไป 7 บาทก็ได้เช่นกัน ภาษีในส่วนภาษีทางอ้อมนั้นจริงแล้ว ก็มีภาษีทางธุรกิจเฉพาะและภาษีอากรแสตมป์ด้วย ซึ่งภาษีทั้งสองรูปแบบนี้นั้นก็จะเป็นการเรียกเก็บเมื่อเรามีการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือมีการเช่าที่ดินต่างๆ ที่เราจะเห็นได้ว่ามีการติดอาการแสตมป์ด้วยนั่นเอง

สรุป:

          ฉะนั้นในการเสียภาษีของธุรกิจโรงพิมพ์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการเสียภาษีธุรกิจอื่นๆ นะครับก็จะต้องมีการจัดทำบัญชี ชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายให้มีความละเอียดและรอบครอบ ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริงเท่าไหน เพื่อที่จะทำให้การตรวจสอบภาษีของเราเป็นไปในทิศทางที่ดีงามและที่สำคัญการเสียภาษีอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายก็จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงพิมพ์ของเรามันดูดีและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเอง