ถุงฟอยล์ กับองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ (Element of Design) 1

ถุงฟอยล์ กับองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ (Element of Design) 1

ถุงฟอยล์ ที่เราเห็นวางขายกันตามร้านสะดวกซื้อ, ห้าง, หรือตลาด นั้น ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เราได้ใช้ครีมที่มีราคาแพงได้ในราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ถุงฟอยล์ยังมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดี เมื่อหยิบมาใช้ก็ดูดีไม่แพ้ขนาดจริง เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นอกจากนี้ถุงฟอยล์ยังสามารถแต่งแต้มสีสันได้อย่างสวยงาม ทั้งนี้การที่จะทำให้ลูกค้าเลือกหยิบสินค้าของเรานั้น นอกจากจะเน้นเรื่องคุณภาพแล้ว ยังต้องโดดเด่นเรื่องหน้าตาอีกด้วย ซึ่งบทความในวันนี้ Packingdesigns ได้นำเสนอองค์ประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่นักออกแบบและผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภท ถุงฟอยล์ให้มีองค์ประกอบที่สวยงามจะมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

เส้น (Line)

เส้น คือพื้นฐานของการออกแบบ ซึ่งที่จริงแล้วเส้นนั้นเริ่มจาก จุด หากนำจุดมาเรียงต่อ ๆ กันไปอย่างต่อเนื่อง ก็จะเกิดเป็นเส้นและเกิดเป็นรูปร่างขึ้น องค์ประกอบของการออกแบบของ รูปทรง รูปร่าง ก็คือการนำเส้นมาเรียงร้อยประกอบกัน จนเป็นรูปทรงต่างๆ

โดยลักษณะของเส้นจะมี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line)

  • อารมณ์และความรู้สึกของเส้น ในการออกแบบ

เส้นแนวนอน – ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความเงียบสงบ,ผ่อนคลาย,นิ่งเฉย,เฉื่อยชา, ความเศร้า

เส้นแนวตั้ง – ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความรู้สึกมั่นคง จริงจัง

เส้นโค้ง – ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน ,มีความเคลื่อนไหว

เส้นเฉียงหรือเส้นทะแยง – ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความกระตือรือร้น,ว่องไว,ไม่หยุดนิ่ง,ไม่มั่นคง

เส้นหยักหรือเส้นซิกแซก – ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความตื่นเต้น,ไม่หยุดนิ่ง,สับสน,วุ่นวาย

เส้นแบบคลื่น – ให้ความรู้สึกแสดงออกถึงความลื่นไหล,การเคลื่อนไหว,สุภาพ,นุ่มนวล

รูปร่าง และ รูปทรง (Shape and Form)

รูปร่าง จะมีความหมายถึงการประกอบกันของเส้นโค้งหรือเส้นตรง เป็นลักษณะ 2 มิติ

รูปทรง จะมีความหมายถึงการประกอบกันของเส้นโค้งหรือเส้นตรง เป็นลักษณะ 3 มิติ มีความหนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมี ความชัดเจน และสมบูรณ์

  • รูปร่าง และ รูปทรง จะมีลักษณะที่จำแนกความแตกต่าง 3 ชนิด ได้ดังนี้

รูปธรรมชาติ  (Nature Form) – เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ นำรูปทรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น ดอกไม้, ใบไม้, สัตว์ต่างๆ , สัตวนำ้, แมลง, มนุษย์ เป็นต้น มาใช้เป็นแม่แบบในการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยยังคงให้ความรู้สึกและรูปทรงที่เป็นธรรมชาติอยู่ส่วนผลงานบางชิ้น ที่ล้อเลียนธรรมชาติ โดยใช้รูปทรงเช่น ตุ๊กตาหมี, การ์ตูน, อวัยวะของร่างกายเรา เป็นต้น ยังคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ ให้เห็นอยู่ บางครั้งได้มีการนำวัสดุที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, กิ่งไม้, ขนนก ฯลฯ นำมาออกแบบ ดัดแปลง สร้างสรรค์ผลงาน รูปทรงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

รูปเรขาคณิต (Geometric Form) – มีรูปร่างรูปทรงที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคำนวณได มีกฎเกณฑ์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด เป็นต้น รูปเรขาคณิตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรูปทรงต่างๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่นๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน

รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่ไม่แน่นอน ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เลื่อนไหล ให้ความอิสระ และได้อารมณ์ ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ ที่ถูกกระทำจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพเดิม

เพื่อไม่ให้บทความนี้ยืดยาวจนเกินไป เราจึงได้แบ่งออกเป็นสองตอน ซึ่งองค์ประกอบทางศิลปะเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ในงานออกแบบถุงฟอยลได้อย่างดีเลยทีเดียว ดังเช่นตัวอย่างงานที่เรานำมาให้ชมด้านล่างนี้ค่ะ

หากสนใจทำถุงฟอยล์ หรือมีคำถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สามารถสอบได้ได้ 24 ชม. Packingdesigns ยินดีให้บริการค่ะ

อ่านตอนต่อไปได้ท่ี : ถุงฟอยล์กับองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่(Element of Design)2