บริการจัดส่งโดย

– Kerry Express
– ไปรณีย์ไทย
– GrabTaxi
– Flash Express
– รถของบริษัท
– ลูกค้ามารับที่โรงพิมพ์เอง

*เมื่อผลิตเสร็จแล้ว ทางโรงพิมพ์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อขอทราบวิธีการจัดส่งของลูกค้า

โดยลูกค้าจะต้องโอนยอดเงินที่เหลือก่อนทำการจัดส่ง